Tájékoztató felvételt nyert hallgatóink számára

Kedves Hallgatónk!

Mindenekelőtt gratulálunk, hogy szeptembertől az SZTE Angol-Amerikai Intézetében kezdi meg egyetemi tanulmányait. A mi anglisztika szakunk különlegessége, hogy tanulmányait a szakon angol szakirányként vagy amerikanisztika szakirányként kezdheti az 1. év első napjától.

A szakirány elnevezés azt jelenti, hogy az anglisztika alapszakon belül választani kell: ha az angol szakirány (angolul: British Studies) mellett dönt, kurzusai jelentős része az angol (brit) kultúrával: történelemmel, irodalommal, stb-vel foglalkozik, vagy, ha az amerikanisztika szakirányt (angolul: American Studies) választja, akkor az Amerikai Egyesült Államok történelme, irodalma, kultúrája áll majd kurzusai jelentős részének a középpontjában. Emellett persze lesznek olyan kurzusok mindkét szakirányban, amelyek közösen kötelezőek, vagy választhatóak. A nyelvi órák, a nyelvészeti kurzusok például ilyenek.

Ahhoz, hogy a kurzusokat beoszthassuk, illetve felvehesse a megfelelő kurzusait, tudnunk kell, melyik szakirány mellett dönt. Azt is vegye figyelembe, hogy összesen 30 hallgatót tudunk az amerikanisztika szakirányon fogadni, s ezért szelektálnunk kell. A bejutás sorrendjét a felvételi pontszám, az angol és a történelem érettségi érdemjegyei döntik el. Hogy ez időben megtörténhessen, arra kérjük, _e-mailben nyilatkozzon_, hogy az amerikanisztika szakirányt szeretné választani. Ha nem jelez vissza, akkor úgy értékeljük, az angol szakirány mellett döntött. Döntését most kell meghoznia, mert augusztus végén-szeptember elején már ennek megfelelően kell majd az óráit felvennie.

  • A következő e-mail címre szíveskedjék elküldeni a jelentkezést:
  • Kérjük, az e-mail üzenet tárgymezőjébe írja azt, hogy „amerikanisztika.”
  • A szöveg mezőbe pedig írja a következőt:
    “… (ide a nevét írja) nyilatkozom, hogy az anglisztika alapszak amerikanisztika szakirányán óhajtom tanulmányaimat megkezdeni.”

Az amerikanisztika szakirányról többet itt olvashat! Az amerikanisztika szakirányra olyan hallgatókat várunk, akik

  • érdeklődnek az Amerikai Egyesült Államok társadalma és kultúrája iránt;
  • nyitottak a hagyományos bölcsészstúdiumok (irodalom, történelem, nyelvtudomány) mellett a populáris, vizuális és Internet-kultúra kérdéseire;
  • készek elsajátítani minden olyan ismeretet és készséget, melynek segítségével könnyebben megértik globalizálódó világunkat és otthonosabban mozognak benne;
  • olyan helyen kívánják folytatni tanulmányaikat, ahol lehetőséget kapnak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzésére;
  • olyan közösség részeseivé akarnak válni, ahol az oktatókkal való személyes konzultáció alapvető jelentőségű a hallgatók szakmai és emberi fejlődésének elősegítésében.

Üdvözlettel:
Dr. Vajda Zoltán
tanszékvezető egy. docens