Mesterszakos felvételi tájékoztató és tanszéki nyílt nap

2016. február 15-e a felvételi jelentkezések benyújtásának határideje. A BTK-nak és a tanszékeinknek kiemelt érdeke fűződik ahhoz is, hogy az
alapképzéseinkből a lehető legtöbb hallgatónk karon belül folytassa tanulmányait a felkínált mesterszakjainkon. A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében 2016. február 3-án szerdán 10 – 12 óráig mesterszakos felvételi tájékoztatót és tanszéki nyílt napot tartunk a végzős BA szakos hallgatóinknak és a társkarok érdeklődő hallgatóinak.

A rendezvény első felében 10 – 11 óráig az Auditórium Maximumban általános tájékoztatót tartunk a mesterszakok kínálatáról (filmes összefoglaló), a specializációs lehetőségekről, a képzéseket érintő jogszabályi keretekről, a felvételi keretszámok alakulásáról, a jelentkezés legfontosabb szabályairól és a felvételi vizsgák valamint a pontszámítás részleteiről.

Előadók: Prof. Dr.Szajbély Mihály dekan,
Dr. Gécseg Zsuzsanna oktatási dékánhelyettes,
Dr.Kothencz Mihaly osztályvezető

A program második részében 11 – 12 óráig az egyes mesterszakokat gondozó tanszékeken, intézetekben az érdeklődő hallgatók számára szakterületi tájékoztatókra kerül sor a mesterszakok és a felvételi vizsgák követelményrendszeréről, a specializációk választásának lehetőségeiről és szabályairól, valamint az érdeklődők mesterszakot érintő kérdéseinek megválaszolására is sor kerülhet.

A végzős hallgatóinkat e-mailben és webes üzenetben értesítjük a rendezvényről.

Az érintett végzős hallgatóinknak a program idejére Dékán úr dékáni szünetet engedélyezett.