MA Program

MA Program Information in English »

A két éves amerikanisztika mesterszintű (MA) képzés során az USA kultúrájának, irodalmának és történelmének magasabb szintű, elmélyültebb tanulmányozására nyílik lehetőség a hallgatók számára. A képzési program egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet, film- és kultúratudomány elméleti és módszertani megközelítéseivel, és fontos elemként tartalmazza a vizuális kultúra Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó egyes komponenseit. A bevezető jellegű általános képzés mellett nagy hangsúlyt kap a specializálódás lehetősége, melyhez szorosan kapcsolódik az önálló kutatáshoz szükséges készségek elsajátíttatása. A képzés első félévében a hallgatók bevezető stúdiumokon keresztül ismerkednek meg az amerikai irodalom, történelem, kultúra, valamint az amerikai angol nyelv egyes jelenségeivel és kérdéseivel, míg a képzés további részében elmélyítő kurzusokon keresztül szereznek jártasságot az amerikai eszmetörténet, politikai, populáris és vizuális kultúra, amerikai-magyar kapcsolatok, társadalmi nem és identitás témaköreiben. Ugyanakkor az eredményes kutatáshoz, valamint eredményeinek publikálásához nélkülözhetetlen készségek és kompetenciák is hangsúlyos szerepet kapnak, egyben elősegítve a felkészülést különböző doktori programokba történő bejutásra és az ottani sikeres helytállásra. A képzést szakdolgozat készítése és védése zárja.

Továbbtanulási lehetőségek

A képzés követelményeit teljesítő hallgatók számára lehetőség nyílik a továbbtanulásra: részben magasabb fokozatok szerzésére (PhD), részben másoddiplomás/posztgraduális képzésre (pl. tolmács és fordító, kereskedelmi levelező, humán erőforrás menedzser).

Elhelyezkedési lehetőségek

A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: bankok, külkereskedelem, PR- és projektirodák, kiadók, országos, regionális, önkormányzati hivatalok, követségek, média, idegenforgalmi, diplomáciai szervezetek, pályázati irodák, mint tolmács, fordító, előadó, vezetői asszisztens, HR szakember, üzletkötő, tisztviselő, könyvkiadás, programszervező, idegenvezető, stb.

Melyek a szakon oktatott főbb tárgyak?

 • American Cultural Studies;
 • Visual representations: American arts and media;
 • Early American political cultures;
 • American intellectual history;
 • American literature and its context;
 • American film arts and the media;
 • Dissenting voices in American culture: language, religion, gender, ethnicity

Mely BA szakokról lehetséges a belépés az amerikanisztika MA szakra?

 • Teljes kreditérték beszámításával:
  • anglisztika (angol v. amerikanisztika szakirány)
  • anglisztika minor szak
  • főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szak

 • Részleges kreditérték beszámításával:
  • magyar
  • modern filológia (germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika)
  • történelem
  • szabad bölcsészet és társadalomismeret képzési ág szakjai (informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok)

A jelentkezés előfeltétele ezekről a szakokról: 50 anglisztika BA kredit megléte.
Ezek teljesítése utólag is megtörténhet – részismereti képzés keretében, illetve – 30 anglisztika BA kredit előzetes megléte esetén – 20 kredit utólagos megszerzésével, melyek az amerikanisztika területéről származnak:

 • Introduction to American Studies K 3 kredit
 • Introduction to American Literature and Culture K 3kr
 • Introduction to Linguistics K 3 kr
 • Language Class GY 2 kr
 • Introduction to Sociolinguistics K 3 kr
 • Lit/Cult/Hist Survey K 3kr
 • Cultural Survey Course – Cultural Theories and American Studies K 3 kr

Az MA 4 féléves előzetes tantárgylistája a hálóterv alapján (.doc)

Milyen elemekből áll a felvételi vizsga az amerikanisztika MA szakon?

Anglisztika (amerikanisztika v. anglisztika szakiránnyal) alapképzést végzett jelentkezők számára: az amerikai társadalom és kultúra főbb kérdéseinek a jelentkező szakmai érdeklődésének megfelelő vonatkozásai.

Nem-anglisztika alapképzést végzett, illetve anglisztika minor alapképzést végzett jelentkezők számára: a jelentkező alapképzési szakjának amerikai vonatkozásai.

Nyelvi követelmény: TOEFL nyelvvizsga 500 pontos szintjének megfelelő nyelvi szint.

További felvilágosítás:

Cristian Réka M., PhD
egyetemi docens
cristian@lit.u-szeged.hu
+36 62 544 847

Információ az MA felvételiről a letölthető dokumentumban »