Tanulmányi lehetőség a West Virginia University-n

A Szegedi Tudományegyetem és a West Virginia University (USA, Morgantown) között létrejött diákcsereprogram keretében a 2017/2018. tanév első félévében egyetemünk két hallgatójának nyílik lehetősége egyszemeszteres részképzésben részt venni a West Virginia University-n.

Pályázati feltételek:

  • az SZTE Bölcsészettudományi Karának és Természettudományi és Informatikai Karának II.-III.-IV. éves angol, amerikanisztika, vallástudomány, illetve természetföldrajz (geográfus és környezettudomány) szakos hallgatói pályázhatnak
  • nappali tagozatos képzésben való részvétel
  • min. “jó” tanulmányi átlag
  • az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjának honlapján (http://www.nyak.hu/doc/akk_vizsgakp.asp) felsorolt akkreditált nyelvvizsga-központok valamelyike által kibocsátott államilag elismert minimum középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány

Benyújtandó dokumentumok (3 példányban):

  • WVU International Student Application Form kitöltve (nyomtatva), amely letölthető a következő honlapról: https://wvuabroad.wvu.edu/sites/?go=UniversityofSzegedatWVU
  • nyelvvizsga-bizonyítvány hitelesített másolata
  • Az index hitelesített másolata és angol nyelvű fordítása
  • Egy oktatói ajánlás angol nyelven
  • Motivációs levél magyar és angol nyelven
  • 4-5 oldal terjedelmű szakmai esszé angol nyelven

A programban való részvétel részben önköltséges, az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak a WVU támogatást nyújt.

*Students will receive exchange waivers on their WVU student account. They apply online for housing and will be required to pay a housing in the amount of 225 USD.

A BTK és a TTIK sikeres pályázói a dékáni hivatalokba nyújthatnak be pályázatot az SZTE Hallgatói Mobilitási Alap támogatásért.
Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak a West Virginia University felé, majd a későbbiekben a vízumkérelemhez az USA nagykövetsége felé is meggyőző dokumentumokat kell benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek az USÁ-ban felmerülő kiadásaik fedezésére (pl. az utolsó három hónap bankszámlakivonatai), ill. arra vonatkozóan, hogy ezeket a költségeket valaki más vállalja át.

A hallgatóknak gondoskodniuk kell a vízum beszerzéséről és kötelesek beteg-és balesetbiztosítást kötni, melyet kiutazásuk előtt egyetemünkön be kell mutatniuk.

A West Virginia University-ről részletes információk a következő honlapon találhatók:
www.wvu.edu

Kérjük, hogy a mellékelt ’Information fact sheet’-et is vegyék figyelembe pályázatuk összeállítása előtt.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2017. április 20.
12.00 óra
Nemzetközi Mobilitási Iroda
Rektori Hivatal
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Letöltések: