MA Alumni

Szakdolgozatok / Theses

A korábbi szakdolgozatok listája az Egyetemi diplomamunka repozitóriumban érhető el. / For a list of past theses, please visit the University theses repository.


Baumann-Tóth Eszter

baumann-tothAz ELTE-n megszerzett anglisztika BA diplomával a zsebemben úgy döntöttem, hogy Szegeden folytatom tanulmányaimat amerikanisztika MA szakon. Az itt tökéletesített nyelvi és szövegalkotási készségeket és felsőfokú nyelvtudásomat online újságíró-szerkesztőként kamatoztatom a mindennapokban. A mai világban már alapkövetelmény az angol nyelvtudás, ám gyakran tapasztalom a magyar média világában, hogy kevesen értik igazán és beszélik jól ezt a nyelvet. Hírszerkesztőként napi kötelességem, hogy a (főleg amerikai) online magazinokat figyeljem, lefordítsam a híreket, illetve megírjam azokat a magyar olvasóközönségnek. Mivel a tanulmányaim alatt rengeteg prezentációt kellett tartanom, nem riadok meg egy angol nyelvű prezentáció összeállításakor. Ha pedig külföldi vendég érkezik hozzánk, rendszerint tolmácsolok egy-egy rendezvényen, vagy meetingen. Az amerikanisztika szak egyébként szerintem a legizgalmasabb, legérdekesebb és legsokoldalúbb szak a bölcsészképzés programjai közül. Én személy szerint nagyon élveztem ezeket az amerikanisztikával töltött éveket, ráadásul olyan tudást szereztem az egyetemen, ami életem végéig elkísér.


Aczél Bálint

aczelI attended the American Studies MA program at the University of Szeged between 2010 and 2012 where I liked the program pretty much.
Near the end of my studies, I applied for a position at IBM in Budapest. Two weeks after my interview my phone rang and they told me that a letter of offer was waiting for me in my e-mail mailbox. I accepted the offer and I have been working there since May 2012.
My job is to provide technical support for IBM developed, Human Resources related, applications to IBM clients and their employees.
I like the job very much as it is very diverse, it pays well and the extra allowances are also nice.
Furthermore, what is maybe the most important is that I can, and have to use English all day long as the majority of the employees in the office are foreigners and we receive emails and requests from all over the world.
To conclude, I would only say that it is a great pleasure to work at a place where you really like your job and it is also related to what you learnt at the university including the American Studies MA program.


Beján Gábor

bejan2011-től dolgozom Szegeden a Hunnect Kft.-nél, amely egy idegen nyelvi szolgáltató cég. Igaz akkor még nem fejeztem be az MA képzést, de itt az egyetemen ismerkedtem meg a jelenlegi főnökömmel. A cégnél főként projektmenedzseri, fordítói és lektori feladatokat látok el, ez utóbbi kettőt angol-magyar nyelvpár viszonylatában. Az amerikanisztika szakon szerzett tudásom nagyban segít nap mint nap mind az amerikai ügyfelekkel, mind pedig a világ más tájain élőkkel történő kommunikációban és kapcsolattartásban. Továbbá az egyetemen adódott az a lehetőségem is, hogy 3 hónapra Washington DC-be utazzak, ami kitágította a látókörömet, és rengeteg élménnyel, tudással és információval gazdagított.


Szrnka Zsolt

szrnkaA diploma megszerzése után, 2012 februárjában Budapestre költöztem, miután állást kaptam az IBM Hungary ISSC-nél mint Customer Service Representative. Itt dolgoztam egészen 2013 januárjáig, amikor is a részlegünk megszűnt, így új állás után néztem, és nem sokára sikerrel is jártam. Februárban kaptam megkeresést a Sony Hungary-tól, hogy alkalmazásba vesznek Commercial Investment Specialist munkakörben. Úgy érzem, az MA diplomámnak nagy szerepe volt abban, hogy ilyen gyorsan és ilyen neves nemzetközi cégeknél sikerült állást találnom, valamint annak, hogy tanulmányi ösztöndíjjal egy szemesztert tanulhattam az Egyesült Államokban.


Tóth Gergely

toth2010-ben végeztem Amerikanisztika szakon a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékén. Jelenleg a brit felsőoktatási rendszerhez tartozó budapesti Central European Institution of English and American Studies nevű főiskolán vagyok oktatási minőségellenőr és intézményi vizsgabiztos, üzleti menedzsment és turizmus menedzsmentszakokon, BSc és MSc szinteken. Én felelek a hallgatók szakdolgozataiért, az oktatók szakmai tájékoztatásáért, valamint összekötőként szolgálok az angol diplomakiadó testületek felé. A távoktatási rendszer kiépítése és működtetése szintén az én feladatkörömbe tartozik. Az átlagot meghaladó, biztos nyelvismeret szükséges munkámhoz, ennek megléte pedig egészében az SZTE Amerikanisztika szakján végzett képzésnek köszönhető. A szegedi Erasmus-ösztöndíjas külföldi diákokkal az órák között is gyakorolhattam a nyelvet és megismerhettem számos addig számomra idegen kultúrát. Ezt a tudásomat és tapasztalatomat most remekül kamatoztatom akár nemzetközi diákjaimmal oldunk meg problémákat, akár külföldi tárgyalásokon kell képviselnem intézményünket. Kedvezőnek találom azt a tényt is, hogy kis kommunikációs ügynökségem előnyre tesz szert a hazai piacon azzal, hogy a legfrissebb angol nyelvű szakirodalom ötleteit tudjuk implementálni, folyamatosan figyelve a szeszélyes nemzetközi trendeket. Jó érzés belegondolni, hogy ha bármilyen üzletbe fogok, a neten rögtön világvállalkozásba fogok, hiszen bárhol lehet ügyfelem a világon, amíg tud valamennyire angolul, meg fogjuk érteni egymást.


Dr. Gspaltl Nóra

gspaltl-nora2003 és 2008 között, angol-amerikanisztika szakosként voltam a tanszék hallgatója. Az amerikai témájú előadások és szemináriumok mind rendkívül inspirálóak, sokrétűek és interaktívak voltak. Az egyéni illetve csoportos felkészülések az órakra, valamint a csoporttársak és oktatóink visszajelzései megtanítottak arra, hogyan készítsünk értékes, érthető prezentációkat, illetve hogyan csiszoljuk tovább előadói képességünket. Tanárként ezeket a kvalitásokat a mindennapi munka során felbecsülhetetlenül értékesnek találom. Amerikanisztika szakos hallgatóként lehetőségem nyílt arra is, hogy egy szemesztert a West Virginia Egyetemen töltsek. Egyetemi tanulmányaim után közvetlenül felvételt nyertem a Doktori Iskolába, ahol 2008 és 2011 között az amerikai irodalom és kultúra területén végeztem kutatásokat. Doktori címemet 2012-ben vehettem át. Azóta egy osztrák magániskolában angoltanárként dolgozom.


Dr. Braunitzer Gábor

egyetemi adjunktus, SZTE FOK/SZTE ÁOK

braunitzer2005-ben végeztem az SZTE BTK-n, amerikanisztika szakos bölcsész és tanár képesítéssel, mielőtt komolyabban kezdtem volna foglalkozni az orvostudománnyal, bár az Általános Orvostudományi Kar előadásait már a bölcsész évek alatt is látogattam. Azt gondolom, igen megalapozott volt a középkorban az a vélekedés, hogy az embernek alaptanulmányként mindenképpen bölcsészettel kell foglalkoznia, és csak aztán kezdhet bármilyen más, speciális tudományba. Azt hiszem, felesleges bővebben fejtegetnem, a professzionális angoltudás, amit itt kaptam, hogyan járul hozzá a nemzetközi publikációim és előadásaim sikeréhez, lévén a természettudományok nemzetközi nyelve az angol. Ugyanakkor itt szerettem meg a filozófiát, a szigorúan logikus gondolkodást, valamint a szövegek értő és logikus olvasását, ami sokszor behozhatatlan előnyt jelent számomra más kollégákkal szemben, akik nem rendelkeznek bölcsész végzettséggel. Végül elméleti orvostudományból szereztem PhD- fokozatot az SZTE ÁOK Élettani Intézetében. Szakterületem a látás, ezen belül is a látás idegrendszeri folyamatai. Főként emberekkel dolgozom, valószínűleg az első voltam a világon, aki migrénes gyermekek látásfejlődését vizsgálta. Ezen felül orvosi élettant és orvosi pszichológiát tanítok. Jelenleg a Fogorvostudományi Kar klinikai kutatásaiért felelek, de emellett van egy laborom az ÁOK-n is, ahol főleg a TDK-s hallgatóim dolgoznak. A Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszékével hagyományosan jó kapcsolatot ápolok, több közös közleményünk is jelent már meg az oktatás/nevelés idegrendszeri megalapozottságáról. Mindent összevetve, ha annak idején nem az amerikanisztikát választom, jóval szegényebb, és jóval kevésbé sokoldalú ember lennék – ami azt jelentené, hogy kevesebb embernek tudnék segíteni.


Lívia Szélpál

szelpalI completed my MA in American Studies at the University of Szeged in 2004 and earned a PhD at Central European University in Comparative History of Central, Southeastern and Eastern Europe in 2013. Prior to my completion of doctoral studies, I spent a semester at Fordham University, New York with a CEU Doctoral Research Support Grant (2010). The American Studies MA program at the University of Szeged helped me immensely in learning critical thinking through a variety of fields and served as a high-quality, solid foundation for my further studies and work.


Zsanett Barna

profileAfter graduating from my double majors of English and American Studies in 2007, I moved across the ocean to Canada where I have lived ever since. I have found that having a Master’s degree is a rare achievement here and therefore I have always had an edge when presenting my resume to future employers. I am currently working as a financial security advisor, creating in-depth financial plans for my clients. This career, surprisingly, has a lot to do with my American Studies background. The kind of critical and analytical thinking I gained in those 5 years in university gave me a strong presentation skill where I can support my argument from multiple angles in both written and verbal formats. I am a strong believer that with the guidance of the professors at department, students have a fantastic opportunity to explore the field of their interest within the American culture and to gain invaluable skills that will make them favourable when applying for a wide-range of jobs.


Dr. Gulyás Sándor

SZTE TTIK

profileA 90-es évek végén szereztem angol szakos diplomát földrajz/földtan szakjaim mellett. Az akkori képzési háló lehetővé tette elsősorban érdeklődési körömnek megfelelően amerikai témájú kurzusok hallgatását. A klasszikus nyelvi, nyelvtani képzés mellett a hallgatott irodalomelméleti, művészettörténeti, szociológiai, kultúrtörténeti témájú kurzusok későbbi bár más szakterületi munkámban, tengerentúli látogatásaim során, szakmai kapcsolatépítéseimben is alapvető fontosságúak voltak. Szakdolgozatom a két tudományterület ötvözetéből afroamerikai demográfia, szociológia témakörben készült. A végzésemet követően Fulbright posztgraduális ösztöndíjjal egy évet töltöttem az Egyesült Államokban, igaz földtudományi témával. Korábban is jártam a tengerentúlon egyetemistaként nyári táborokban dolgozva. A Fulbright ösztöndíj megnyerésében, a tényleges beilleszkedésben, az amerikai lét mindennapjaiban, az idegen nyelvű tudományos és népszerűsítő előadások megtartásánál azonban sokat segített angol-„amerikanisztika” szakos múltam. A szűkebb szakmai kutatás mellett baráti kapcsolatba kerültem Andrew Ludányi professzor úrral egy amerikai magyarokat is érintő oktatási és kulturális cserekapcsolatok építésével foglalkozó konferencián Chicagoban. Jelenleg a földtudományok területén tevékenykedem, mint a Szegedi Tudományegyetem oktatója és a tanszék külföldi oktatási cserekapcsolatokért felelős személy. Jó szívvel állíthatom, hogy mind a bölcsészkaron, mind az amerikai intézetben elsajátított ismeretek, tapasztalatok, készségek, az egyértelmű szakmai nyelvtudás mellett alapvető szerepet játszottak későbbi szakmai előmenetelemben, kutatási szakmai kapcsolatok kiépítésében európai és tengerentúli egyetemekkel és oktatóikkal, valamint amerikai és egyéb külföldi szakmai szervezetekkel. Mindez végső soron a szegedi amerikanisztika tanszék kiváló oktatói gárdájának is érdeme.


Mátyás Dénes

profileA Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika Tanszékén 2000-ben kezdtem el tanulmányaimat, mivel a gimnáziumban – az ott tanult idegen nyelveken, az olaszon és az angolon túl – kifejezetten érdekelt az USA kultúrája, irodalma, történelme is. Bíztam benne, hogy Szegeden minderről mérvadó tudás birtokába juthatok amellett, hogy nyelvtudásomat is kellőképpen tökéletesíthetem.
Szerencsére mindebben nem kellett csalódnom: a diplomáig vezető úton kapott képzésnek köszönhetően az angolt jelentős bizonytalanságok nélkül, biztos háttértudás birtokában használhatom mind az amerikaiakkal, mind a más külföldiekkel folytatott társalgások és levelezések során, e nyelvi ismeretet pedig olyan kulturális információk és „nüanszok” egészítik ki, amelyeket ugyancsak az SZTE-n sajátíthattam el. Ez utóbbiak szintén nagyon fontosnak bizonyultak-bizonyulnak az angol nyelvű kommunikációban, mivel ismeretük nem csak akkor volt hasznos, amikor külföldi hallgatók – és köztük számos angol és amerikai – számára tartottam órákat, de most is meghatározónak számít, amikor az egyetem nemzetközi kapcsolatai területén végzett, jelenlegi munkámat folytatom.
Az említettek mellett az Amerikanisztika szakon folytatott tanulmányok az elmúlt évtizedek olasz és amerikai prózairodalmának bizonyos reduktív és/vagy minimalista irányait vizsgáló, 2014-ben megvédett doktori disszertációm megírásában is alapvető fontosságú volt, részben épp az amerikanisztikás órákon szerzett ismeretekből fejlődött ki.
A fentiek, valamint a jó közösség és a pezsgő egyetemi élet miatt, ha újra kellene választanom, megint Szegedre és az SZTE-re jelentkeznék.


Farmasi Lilla

profile2014-ben végeztem amerikanisztika szakon. Ezután azonnal ösztöndíjas helyen kezdhettem a PhD képzést, s ezzel egy időben egy online kulturális folyóirat műfordítói rovatának szerkesztői feladatait is megkaptam, és mindkét lehetőséghez az amerikanisztika képzés során szerzett tapasztalat és tudás segített hozzá.

Az elméletek elsajátítása mellet szükségem volt a precizitás, szövegalkotási és előadói készségek fejlesztésére is, ezeket itt segítőkész és barátságos környezetben, az én igényeimet és céljaimat szem előtt tartó oktatók segítségével gyakorolhattam. Most tehát elméletekkel és gyakorlattal is foglalkozom, és a képzésnek köszönhetően a teoretikus szövegek használata mellett a fordítások lektorálása, és a külföldi kiadókkal és szerzőkkel való kapcsolattartás sem okoz nehézségeket.


Bálint Emma

profileAmikor 2009-ben beíratkoztam a Szegedi Tudományegyetemre anglisztika szakra, rögtön az amerikanisztika szakirányra is jelentkeztem. Bevallom, nem csak az vonzott, hogy vizuális kultúrával és amerikai irodalommal foglalkozhatok, hanem abban is reménykedtem, hogy a kis tanszéken nagy figyelmet tudnak majd ránk fordítani az oktatók. És nem csalódtam. Éppen ezért diplomázás után sem az nem volt kérdéses, hogy folytatom a tanulmányaimat, sem az, hogy hol. Tulajdonképpen az elkövetkező két évnek, az amerikanisztika mesterképzésén oktató tanároknak, érdekfeszítő előadásaiknak és a tanulni és szórakozni egyaránt vágyó szaktársaimnak/barátaimnak köszönhető, hogy most az SzTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója vagyok. Amerikanistaként szabadságot és támogatást kaptam, hogy azt a témát kutathassam, ami érdekel, ezért úgy gondolom, hogy más tudományterületen vagy tanszéken nem tudtam volna eddig eljutni.


Kelemen Zsolt

kzs2010-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikanisztika szakán. Jelenleg a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjában tanítok Rendészeti szaknyelvet, amely elsőként olyan területekre fókuszál, mint helyszínelés, bűnügyek és elkövetési módszerek, kihallgatás, vagy szemtanúzás. Elsőként furának hangozhat, hogy civilként ilyenirányú szaknyelvet oktatok, de ez a terület az, amiben igazán megtaláltam magam. A sokrétű, alkalmazható tudás mellett, az Amerikanisztika szakon szerzett pragmatikus gondolkodás, érvelés és kellően flexibilis oktatási metodológia az, amit a mai napig is hasznosítok munkámban. Témavezetőimnek, mentoraimnak és barátaimnak hálával tartozom, hogy sok minden egyéb mellett megtanítottak azt, hogy lehet a szeterotipizált bölcsészet kétdimenziós aspektusát, gyakorlatias és élvezetes diszciplínává alakítani.


Bodó Katalin

Bodó Katalin2007-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Amerikanisztika és Spanyol nyelv és irodalom szakjain. A hispán, valamint az angolszász kultúrák iránti párhuzamos érdeklődésem miatt nagyon jól passzolt a spanyol szakhoz az Amerikanisztika képzés, ahol a széleskörű tantárgyválasztási lehetőségnek köszönhetően mindenki találhat a saját érdeklődésének megfelelő kurzust. Az Amerikanisztika képzés olyan asszociatív gondolkodásmód kialakítását segíti, amely páratlan értéket képvisel a mai világban., Az interaktív és érdekes kurzusok alatt a kiváló előadásmód elsajátítása mellett, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésén alapuló kompetenciák elsajátítása is lehetségessé vált, amelyeket a mai napig angoltanárként kamatoztatni tudok.
Nem elhanyagolható tény továbbá, hogy a képzés napjaink legfontosabb világnyelvén történik, arról rendkívül széles gyakorlati és elméleti ismereteket nyújtva, amely a mindennapi használatban is jól alkalmazható. Emellett egy olyan kultúráról ad átfogó ismereteket, amely talán leginkább meghatározza az utóbbi évtizedek társadalmi, kulturális és gazdasági trendjeit.


Boros Krisztina

Boros Krisztina2002-ben fejeztem be az egyetemet és angol szakosként diplomáztam, de mindig is nagy figyelmet fordítottam az amerikai témájú szemináriumokra és előadásokra, ahová az akkori képzésnek köszönhetően bejárhattam. Így még a szakdolgozatom témája is amerikai lett. Később, már munka mellett, a spanyol szakot is elvégeztem. Jelenleg egy szegedi gimnáziumban oktatom mindkét nyelvet, formálgatva a jövő nemzedékének nyelvtudását és terelgetve őket a pályaválasztás felé vezető úton. Nyelvtanárként már régóta az a cél vezérel, hogy a gyerekeknek/diákoknak ne a kedvét vegyük el a nyelvtanulástól, hanem éppen fordítva: motiváljuk őket, ami a mai digitális világban egyre könnyebbé válik. Pont emiatt tartom nagyon fontosnak a tanárképzést és a módszertani továbbképzéseket. Rendszeresen részt veszek pedagógusok számára meghirdetett pályázatokon. Ezen pályázatok lehetőségeit kihasználva ügyelek arra, hogy szakmai tudásomat a legújabb didaktikai folyamatoknak megfelelően fejleszthessem. Saját szakmai fejlődésem hozzájárul a motiváció megteremtéséhez és mindez azt eredményezi, hogy diákjaink számára a nyelvtanulás játék és öröm lesz.