Programs

The Department of American Studies offers two programs at the present: a Bachelor and a Master’s program. Please click on the links below to learn more about these. We provide a full list of what a student needs to accomplish during the five years of study at the end of the description of the MA Program.

Information and online application for international students can be found on the University’s website.


Hálótervek


Magyarul

BA program

Képzési program

Az amerikanisztika célja az Egyesült Államok kultúrájának és társadalmi életének tanulmányozása. Az amerikanisztika szakirányú anglisztikai BA képzés inter- és multidiszciplináris jellegű, azaz egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet és kulturális stúdiumok elméleti és módszertani megközelítéseivel. Az interdiszciplinaritás alapvető módszert nyújt a modern társadalmak és kultúrák komplexitásának megértéséhez és elemzéséhez, így nélkülözhetetlen megközelítést jelent azok egyik meghatározó képviselőjének, az Egyesült Államoknak a tanulmányozásához. Az USA vezető globális szerepe, gazdasági jelentősége, európai hatása, társadalmi és kulturális sokszínűsége kiemelten fontossá teszi ezen ország kultúrájának és társadalmának beható megismerését. A program biztos elméleti alapokra építve nyújt olyan módszertani és gyakorlati ismereteket, melyek egyben általános (az USA kultúráján túlmutató) segítséget adnak korunk sokszínű kulturális és társadalmi jelenségeinek lehetséges megközelítéséhez és sikeres megértéséhez.

A program felépítése és képzési célja

A három éves BA képzés első évében nyelvi órákat és bevezető kurzusokat látogatnak a hallgatók. A második képzési szakaszban áttekintő előadásokat és speciális szemináriumokat hallgathatnak, többek között az amerikai irodalom és történelem, kultúrtörténet, populáris kultúra, média, film, vizuális kultúra, amerikai vallások, társadalmi nem és identitás témáiban. A szemináriumi kutatások, csoportmunka és beszélgetések, viták során a hallgatók elsajátíthatják azokat az elméleti és módszertani alapokat, melyek egyben a kritikai gondolkodás alapját is nyújtják. A képzést szakdolgozat és védés zárja.

Az amerikanisztika szakirányú képzés olyan elméleti ismereteken alapuló gyakorlati készségeket fejleszt, melyek szükségesek mind a sikeres továbbtanuláshoz (mesterfokú és doktori képzésben, illetve kapcsolódó másoddiplomás képzésben), mind a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. Kiemelten fontos szerepet kap a jó kommunikációs készség, az önfejlesztés képessége, problémakezelés, kritikus információ- és szövegkezelés, a hatékony kutató-, szervező- és csapatmunka, magas szintű angol nyelvi tudás (szóban és írásban), továbbá az elektronikus írásbeliség elsajátítása.

Továbbtanulási lehetőségek

A képzés követelményeit teljesítő hallgatók számára lehetőség nyílik továbbtanulásra: részben magasabb fokozatok szerzésére (mesterfok és PhD, pl. tanári szak, bölcsészet, közgazdaságtan vagy társadalomtudományok területein), részben másoddiplomás/ posztgraduális képzésre (pl. tolmács és fordító, kereskedelmi levelező, humán erőforrás menedzser).

Elhelyezkedési lehetőségek

A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: bankoknál, külkereskedelemben, PR- és projektirodákban, kiadóknál, államigazgatási intézményekben, követségeken, a médiában, turisztikai irodákban, mint tolmács, fordító, előadó, vezetői asszisztens, üzletkötő, tisztviselő, szerkesztő, programszervező, idegenvezető, stb.

Kapcsolódó linkek:

MA program

A két éves amerikanisztika mesterszintű (MA) képzés során az USA kultúrájának, irodalmának és történelmének magasabb szintű, elmélyültebb tanulmányozására nyílik lehetőség a hallgatók számára. A képzési program egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet, film- és kultúratudomány elméleti és módszertani megközelítéseivel, és fontos elemként tartalmazza a vizuális kultúra Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó egyes komponenseit. A bevezető jellegű általános képzés mellett nagy hangsúlyt kap a specializálódás lehetősége, melyhez szorosan kapcsolódik az önálló kutatáshoz szükséges készségek elsajátíttatása. A képzés első félévében a hallgatók bevezető stúdiumokon keresztül ismerkednek meg az amerikai irodalom, történelem, kultúra, valamint az amerikai angol nyelv egyes jelenségeivel és kérdéseivel, míg a képzés további részében elmélyítő kurzusokon keresztül szereznek jártasságot az amerikai eszmetörténet, politikai, populáris és vizuális kultúra, amerikai-magyar kapcsolatok, társadalmi nem és identitás témaköreiben. Ugyanakkor az eredményes kutatáshoz, valamint eredményeinek publikálásához nélkülözhetetlen készségek és kompetenciák is hangsúlyos szerepet kapnak, egyben elősegítve a felkészülést különböző doktori programokba történő bejutásra és az ottani sikeres helytállásra. A képzést szakdolgozat készítése és védése zárja.

Továbbtanulási lehetőségek

A képzés követelményeit teljesítő hallgatók számára lehetőség nyílik a továbbtanulásra: részben magasabb fokozatok szerzésére (PhD), részben másoddiplomás/posztgraduális képzésre (pl. tolmács és fordító, kereskedelmi levelező, humán erőforrás menedzser).

Elhelyezkedési lehetőségek

A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: bankok, külkereskedelem, PR- és projektirodák, kiadók, országos, regionális, önkormányzati hivatalok, követségek, média, idegenforgalmi, diplomáciai szervezetek, pályázati irodák, mint tolmács, fordító, előadó, vezetői asszisztens, HR szakember, üzletkötő, tisztviselő, könyvkiadás, programszervező, idegenvezető, stb.

Melyek a szakon oktatott főbb tárgyak?

 • American Cultural Studies;
 • Visual representations: American arts and media;
 • Early American political cultures;
 • American intellectual history;
 • American literature and its context;
 • American film arts and the media;
 • Dissenting voices in American culture: language, religion, gender, ethnicity

Mely BA szakokról lehetséges a belépés az amerikanisztika MA szakra?

 • Teljes kreditérték beszámításával:
  • anglisztika (angol v. amerikanisztika szakirány)
  • anglisztika minor szak
  • főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szak
 • Részleges kreditérték beszámításával:
  • magyar
  • modern filológia (germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika)
  • történelem
  • szabad bölcsészet és társadalomismeret képzési ág szakjai (informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok)

A jelentkezés előfeltétele ezekről a szakokról: 50 anglisztika BA kredit megléte.
Ezek teljesítése utólag is megtörténhet – részismereti képzés keretében, illetve – 30 anglisztika BA kredit előzetes megléte esetén – 20 kredit utólagos megszerzésével, melyek az amerikanisztika területéről származnak:

 • Introduction to American Studies K 3 kredit
 • Introduction to American Literature and Culture K 3kr
 • Introduction to Linguistics K 3 kr
 • Language Class GY 2 kr
 • Introduction to Sociolinguistics K 3 kr
 • Lit/Cult/Hist Survey K 3kr
 • Cultural Survey Course – Cultural Theories and American Studies K 3 kr

Milyen elemekből áll a felvételi vizsga az amerikanisztika MA szakon?

Anglisztika (amerikanisztika v. anglisztika szakiránnyal) alapképzést végzett jelentkezők számára: az amerikai társadalom és kultúra főbb kérdéseinek a jelentkező szakmai érdeklődésének megfelelő vonatkozásai.

Nem-anglisztika alapképzést végzett, illetve anglisztika minor alapképzést végzett jelentkezők számára: a jelentkező alapképzési szakjának amerikai vonatkozásai.

Nyelvi követelmény: TOEFL nyelvvizsga 500 pontos szintjének megfelelő nyelvi szint.


In English

BA program

The objective of American Studies is to study the culture and society of the United States. The American Studies specialization within the English BA program is both inter- and multidisciplinary, meaning that it combines traditions of classical fields of study (literature, history and linguistics) with the theoretical and methodological approaches of modern cultural history and cultural studies. Interdisciplinarity provides a fundamental method with which to understand and analyze modern societies and cultures in all their complexity and thus represents an indispensable approach to studying the United States as a paradigm of such a modern society and culture. A profound understanding of the culture and society of the US is made all the more vital by that country’s leading role in the world, its economic significance, its impact on Europe, and its social and cultural diversity. Building on solid theoretical foundations the program provides methodological and practical knowledge that can be used universally – i.e., well beyond the culture of the US – as a way both to approach the diverse cultural and social phenomena of our time and to understand them fully.

Program structure and goals

In the first year of the three-year BA program, students take language classes and introductory courses. In the second phase (2nd and 3rd year) of the program, students have a choice of various survey lectures and specialized seminars on such topic areas as American literature and history, cultural history, popular culture, media, film, visual culture, American religions, gender, and identity. Seminars provide opportunities for research, group work, and discussions through which students acquire theoretical and methodological foundations and develop critical thinking skills. The program is completed with a BA thesis and defense.

The American Studies specialization develops practical skills based on theoretical knowledge which will be necessary for success both in pursuing advanced study (MA and PhD programs and/or a related second degree program) and in finding a job. Emphasis is placed on strong communication skills, self-development, problem-solving ability, critical treatment of information and texts, effective research, organisation and group work, English proficiency (both in speaking and writing), and electronic literacy.

Options for advanced study

Students who satisfy the requirements of the program will have the opportunity to continue their studies: either in earning advanced degrees (MA or PhD, e.g., in teaching, arts and letters, economics and business administration, or social sciences) or in earning second degrees/postgraduate diplomas (e.g., interpreting and translating, sales correspondence, or human resources management).

Career opportunities

The BA offers a variety of career options in such areas as interpreting and translating, customer service, assisting management, sales, public administration, editing, events management, and tour guiding in such fields as banking, import-export, PR and project planning, publishing, state and local government, diplomacy, the media, and travel and tourism.

Az új Amerikanisztika MA hálóterve letölthető formátumban

Read the American Studies Master’s Program description in English

A két éves amerikanisztika mesterszintű (MA) képzés során az USA kultúrájának, irodalmának és történelmének magasabb szintű, elmélyültebb tanulmányozására nyílik lehetőség a hallgatók számára. A képzési program egyesíti a klasszikus tudományterületek (irodalom-, történet- és nyelvtudomány) hagyományait a modern művelődéstörténet, film- és kultúratudomány elméleti és módszertani megközelítéseivel, és fontos elemként tartalmazza a vizuális kultúra Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó egyes komponenseit. A bevezető jellegű általános képzés mellett nagy hangsúlyt kap a specializálódás lehetősége, melyhez szorosan kapcsolódik az önálló kutatáshoz szükséges készségek elsajátíttatása. A képzés első félévében a hallgatók bevezető stúdiumokon keresztül ismerkednek meg az amerikai irodalom, történelem, kultúra, valamint az amerikai angol nyelv egyes jelenségeivel és kérdéseivel, míg a képzés további részében elmélyítő kurzusokon keresztül szereznek jártasságot az amerikai eszmetörténet, politikai, populáris és vizuális kultúra, amerikai-magyar kapcsolatok, társadalmi nem és identitás témaköreiben. Ugyanakkor az eredményes kutatáshoz, valamint eredményeinek publikálásához nélkülözhetetlen készségek és kompetenciák is hangsúlyos szerepet kapnak, egyben elősegítve a felkészülést különböző doktori programokba történő bejutásra és az ottani sikeres helytállásra. A képzést szakdolgozat készítése és védése zárja.

Továbbtanulási lehetőségek

A képzés követelményeit teljesítő hallgatók számára lehetőség nyílik a továbbtanulásra: részben magasabb fokozatok szerzésére (PhD), részben másoddiplomás/posztgraduális képzésre (pl. tolmács és fordító, kereskedelmi levelező, humán erőforrás menedzser).

Elhelyezkedési lehetőségek

A munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségei sokrétűek: országos, regionális, önkormányzati hivatalok, PR-, fordító- és projektirodák, kiadók, követségek, idegenforgalmi, diplomáciai szervezetek, pályázati irodák, kulturális, tömegkommunikációs intézmények, pénzügyi intézmények, külkereskedelem, kiadók, kulturális szervezetek, oktatási intézmények.

Melyek a szakon oktatott főbb tárgyak?
* American Cultural Studies;
* Visual representations: American arts and media;
* Early American political cultures;
* American intellectual history;
* American literature and its context;
* American film arts and the media;
* Dissenting voices in American culture: language, religion, gender, ethnicity

Mely BA szakokról lehetséges a belépés az amerikanisztika MA szakra?

Teljes kreditérték beszámításával:
anglisztika (angol v. amerikanisztika szakirány)
anglisztika minor szak
főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szak

Részleges kreditérték beszámításával:
magyar
modern filológia (germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika)
történelem
szabad bölcsészet és társadalomismeret képzési ág szakjai (informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi
tanulmányok)

A jelentkezés előfeltétele ezekről a szakokról: 50 anglisztika BA kredit megléte.
Ezek teljesítése utólag is megtörténhet – részismereti képzés keretében, illetve – 30 anglisztika BA kredit előzetes megléte esetén – 20 kredit utólagos megszerzésével, melyek az amerikanisztika területéről származnak:

* Introduction to American Studies K 3 kredit
* Introduction to American Literature and Culture K 3kr
* Introduction to Linguistics K 3 kr
* Language Class GY 2 kr
* Introduction to Sociolinguistics K 3 kr
* Lit/Cult/Hist Survey K 3kr
* Cultural Survey Course – Cultural Theories and American Studies K 3 kr

Milyen elemekből áll a felvételi vizsga az amerikanisztika MA szakon?

 Anglisztika (amerikanisztika v. anglisztika szakiránnyal) alapképzést végzett jelentkezők számára:

Az amerikai társadalom és kultúra főbb kérdéseinek a jelentkező szakmai érdeklődésének megfelelő vonatkozásai.

 Nem-anglisztika alapképzést végzett, illetve anglisztika minor alapképzést végzett jelentkezők számára: a jelentkező alapképzési szakjának amerikai vonatkozásai.

Nyelvi követelmény: TOEFL nyelvvizsga 500 pontos szintjének megfelelő nyelvi szint.

További felvilágosítás:

Cristian Réka M., PhD
tanszékvezető egyetemi docens
cristian@lit.u-szeged.hu
+36 62 544 847

Információ az MA felvételiről a letölthető dokumentumban »